Уур амьсгалын ногоон сангийн хөнглөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх УБ хотын төлбөрийн чалварт нийтсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төслийн зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай
  • Байнгын хороогоор төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэг
  • Байнгын хорооны эцсийн хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэг

Loading parts ..

Loading users ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..