Монгол Улс НҮБ-ын “Дугуйт тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрт суурилуулан ашиглаж болох тоног төхөөрөмж, эд ангид зориулсан техникийн нэгдсэн шаардлагыг батлах тухай болон эдгээр шаардлагад үндэслэн олгосон зөвшөөрлийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр”-т нэгдэн орох тухай асуудал
  • Байнгын хороогоор төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэг
  • Байнгын хорооны эцсийн хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэг

Loading parts ..

Loading users ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..