Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын ассоциаци хоорондын "Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр-Хөгжлийн бодлогын санхүүжилт 1"-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийн төсөл
  • Байнгын хороогоор төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэг
  • Байнгын хорооны эцсийн хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэг

Loading parts ..

Loading users ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..