1651

4. Цахим засаглалын платформыг хөгжүүлэхкомпанитай гэрээ байгуулав.Ажлын хэсгийн зөвлөмжид тулгуурлан төслийнбагаас сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахүнэлгээний хороог 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйбайгуулсан. Тус үнэлгээний хороо нь дараах үйлажиллагаа зохион байгуулсан.I. Сонгон шалгаруулалтын урилга, гүйцэтгэх ажлындаалгавар, хөжгүүлэгч компанид тавигдах шаардлага,урилга хүргүүлэх компанийн жагсаалт зэрэг сонгоншалгаруулалтын журам зэрэг холбогдох бүх ажлыгхариуцан зохион байгуулсан.II. Сонгон шалгаруулалтад оролцсон компаниудынматериалтай танилцаж, үнэлгээний журам,шаардлагын дагуу үнэлж гүйцэтггэгч компанийгсонгон төсөл хэрэгжүүлэгчид энэ тухай шийдвэрээхүргүүлсэн.www.parliament.mn цахим хуудас болон түүнийухаалаг утсанд зориулсан аппликейшныг шинэчлэнхөгжүүлэх компаниар Идеа девелопмент ХХКсонгогдсон. Төслийн багаас сонгогдсон компанитайхөгжүүлэлтийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.Гэрээнд тусгагдсанаар цахим засаглалын платформынхөгжүүлэлтийн хэсэг нь 2 үе шаттайгаар дөрвөнсарын хугацаанд хийгдэх ба хөгжүүлэлт дууссаныдараа нэг жилийн хугацаанд платформын арчилгаасайжруулалт хийгдэх юм.Хөгжүүлэлтийн 1-р үе шатанд хамаарах ажил нь 2016оны 2 дугаар сард хийгдэж иргэд ашиглаж эхэлсэнбайхаар төлөвлөж байна. Дэлгэрүүлбэл, иргэдшинэчлэгдсэн forum.parliament.mn цахим хуудастхэрэглэгчээр бүртгүүлж улмаар хуулийн төслүүдэдсанал өгөх, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, хуулийн төсөлсанаачлагчид болон хэрэглэгч хоорондоо харилцанмэдээлэл солилцох, хуулийн төслүүдэд өгсөниргэдийн саналуудтай танилцах боломж бүрдсэнбайхаар төлөвлөн ажиллаж байна.Төслийн үйл явцын талаар холбогдох талуудыгмэдээллээр хангах зорилготой энэхүү “Мэдээллийнхуудас”-ын дараагийн дугаар нь 2016 оны 03 дугаарсард гарах болноХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ

1. Улсын Их Хурлын Тамгын газартайхамтран ажиллах санамж бичигт гарынүсэг зурав.

Энэхүү санамж бичиг байгуулснаар талууд цахимзасаглалын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаагуялдуулан дараах чиглэлээр хамтран ажиллахаарсанал нэгдсэн болно. Эдгээрт,

I. Цахим засаглалын платформыг хамтранболовсруулах буюу хууль тогтоох үйл явцад иргэдЦАХИМААР оролцо х боломж, нө хцлийгнэмэгдүүлэх, энэ чиглэлээрх төрийн бодлоготойнийцүүлэх, уялдуулж ажиллах.

II. Платформыг хөгжүүлэхдээ одоогийн ашиглагдажбуй www.parliament.mn –г шинэчлэн хөгжүүлж замаархуулийн төсөлд иргэд саналаа өгөх, цахимаархэлэлцүүлэг өрнүүлэх зэргээр 1-рт иргэд болон хуультогтоох байгууллага хороондоо санал солилцох, 2-ртхуулийн төсөлд талуудын оролцоог хангасан цогцбөгөөд албан ёсны цахим орон зай бүрдүүлэхэдчиглэгдэнэ.

III. Улмаар төслийн дараа дараагийн үйл ажиллагаагталууд хамтран хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал, платформынухаалаг гар утсанд зориулсан аппликейшн хөгжүүлэх,олон нийтэд суртачлан таниулах, супер хэрэглэгчдийгбэлтгэх, ашиглалт хэрэглээг нэмэгдүүлэх болонтогтворжуулах, арчлах зэрэг болно. 

2. Төслийн нээлтийн арга хэмжээг талуудхамтран зохион байгууллаа. 

Уг нээлтийн арга хэмжээ нь 2015 оны 12 сард Төрийнордны «В» танхим болсон бөгөөд нээлтэд УИХ-ынгишүүн, Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн сайд Р.Бурмаа,УИХ—ын гишүүн Өргөдлийн байнгын хорооны даргаО.Баасанхүү, УИХТГ-ын Ерөнхий нарийн бичгийндарга Б.Болдбаатар нар оролцож үг хэлэв.Төслийн нээлтийн зорилго нь хамтрагч талууд болониргэдийн оролцоог дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийнболон ТББ-ын байгууллага, нэгжид төслийн зорилго,хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг танилцуулах,хэрэгжилтийн явцын талаар мэдээлэл түгээхэдчиглэгдсэн. Түүнчлэн оролцогчид хууль тогтоох үйлявцад цахимаар иргэд оролцож хуулийн төсөлдсаналаа өгөхтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэж энэталаар төслийн багт олон санал зөвлөгөө өгсөн юм.  

3. Төслийн ажлын хэсгийн уулзалтаарплатформын бүтэц, зохион байгуулалт,технологийн шийдлийг гаргав.

2015 оны 11 сард төслийн ажлын хэсэг хуралдажцахим засаглалын платформын бүтэц, техникийншийдэл, ажиллагааны талаар талуудаас саналааилэрхийлээ. Ажлын хуралдаанаар дараах 2 асуудлыгшийдвэрлэлээ. Эдгээрт,

I. Гишүүдийн санал, зөвлөмжид тулгуурлан цахимзасаглалын платформын бүтэц, зохион байгуулалт,эдгээрийн нөхцөл шаардлагуудын талаар талуудсаналаа нэгтгэн эцэслэн шийдвэрлэв.

II. Улмаар цахим засаглалын платформыг хөгжүүлэхзөвлөх компанид тавигдах шаардлага, зөвлөхкомпанийг сонгон шалгаруулах бүрэлдэхүүнийгтомилох талаар төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагадсанал, зөвлөмжийг өгсөн болно. 

4. Цахим засаглалын платформыг хөгжүүлэхкомпанитай гэрээ байгуулав.

Ажлын хэсгийн зөвлөмжид тулгуурлан төслийнбагаас сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулахүнэлгээний хороог 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйбайгуулсан. Тус үнэлгээний хороо нь дараах үйлажиллагаа зохион байгуулсан.

I. Сонгон шалгаруулалтын урилга, гүйцэтгэх ажлындаалгавар, хөжгүүлэгч компанид тавигдах шаардлага,урилга хүргүүлэх компанийн жагсаалт зэрэг сонгоншалгаруулалтын журам зэрэг холбогдох бүх ажлыгхариуцан зохион байгуулсан.

II. Сонгон шалгаруулалтад оролцсон компаниудынматериалтай танилцаж, үнэлгээний журам,шаардлагын дагуу үнэлж гүйцэтггэгч компанийгсонгон төсөл хэрэгжүүлэгчид энэ тухай шийдвэрээхүргүүлсэн.

www.parliament.mn цахим хуудас болон түүнийухаалаг утсанд зориулсан аппликейшныг шинэчлэнхөгжүүлэх компаниар Идеа девелопмент ХХКсонгогдсон. Төслийн багаас сонгогдсон компанитайхөгжүүлэлтийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.Гэрээнд тусгагдсанаар цахим засаглалын платформынхөгжүүлэлтийн хэсэг нь 2 үе шаттайгаар дөрвөнсарын хугацаанд хийгдэх ба хөгжүүлэлт дууссаныдараа нэг жилийн хугацаанд платформын арчилгаасайжруулалт хийгдэх юм.Хөгжүүлэлтийн 1-р үе шатанд хамаарах ажил нь 2016оны 2 дугаар сард хийгдэж иргэд ашиглаж эхэлсэнбайхаар төлөвлөж байна. Дэлгэрүүлбэл, иргэдшинэчлэгдсэн forum.parliament.mn цахим хуудастхэрэглэгчээр бүртгүүлж улмаар хуулийн төслүүдэдсанал өгөх, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, хуулийн төсөлсанаачлагчид болон хэрэглэгч хоорондоо харилцанмэдээлэл солилцох, хуулийн төслүүдэд өгсөниргэдийн саналуудтай танилцах боломж бүрдсэнбайхаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Төслийн үйл явцын талаар холбогдох талуудыгмэдээллээр хангах зорилготой энэхүү “Мэдээллийнхуудас”-ын дараагийн дугаар нь 2016 оны 03 дугаарсард гарах болноМэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..