ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ШҮҮХИЙН РОМЫН ДҮРМИЙН “ТҮРЭМГИЙЛЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТУХАЙ БОЛОН ДАЙНЫ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТУХАЙ 8 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ”-ИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТ ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  • Байнгын хороогоор төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх
  • Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэг
  • Байнгын хорооны эцсийн хэлэлцүүлэг
  • Нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэг

Loading parts ..

Loading users ..

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..
Мэдээллийг ачааллаж байна ..